darmowe korepetycje

#StandWithUkraine

dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Bezpieczny odpoczynek

для дітей та підлітків з України

безкоштовне репетиторство

for children and teenagers from Ukraine

free tutoring

CHCĘ POMÓC
мені потрібна допомога

darmowe korepetycje

#StandWithUkraine

dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

для дітей та підлітків з України

безкоштовне репетиторство

for children and teenagers from Ukraine

free tutoring

CHCĘ POMÓC
мені потрібна допомога

STAND

WITH

UKRAINE

01

#StandWithUkraine

O projekcie

EDU(po)MOC to projekt społeczny, dzięki któremu dzieci i młodzież - uchodźcy z Ukrainy - mają szansę na wzięcie udziału w korepetycjach ze wszystkich przedmiotów szkolnych, na wszystkich poziomach edukacyjnych. Korepetycji udzielają chętni - uczniowie, studenci, pracownicy naukowi, oraz pasjonaci konkretnych dziedzin. Rekrutacja odbywa się poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Udowodnijmy razem, że edukacja i pomoc w jej pozyskiwaniu ma MOC!

EDU(po)MOC – це соціальний проект, завдяки якому діти та молодь – біженці з України – мають змогу брати участь у репетиторстві з усіх шкільних предметів, на всіх рівнях освіти. Репетиторством займаються бажаючі – учні, студенти, науковці та ентузіасти певних галузей. Набір відбувається шляхом заповнення анкети. Давайте разом доведемо, що освіта та допомога в її отриманні мають СИЛУ!

EDU(po)MOC is a social project thanks to which children and youth - refugees from Ukraine - have a chance to take part in tutoring in all school subjects, at all educational levels. Tutoring is provided by those willing - pupils, students, academics, and enthusiasts of specific fields. Recruitment takes place by completing the application form. Let's prove together that education and help in obtaining it have POWER!

02

#StandWithUkraine

мені потрібна допомога

Зареєструватися як студент.


Register as a student

Я реєструюся

03

#StandWithUkraine

Chcę pomóc

Zarejestruj się jako korepetytor / korepetytorka.


Register as a tutor.

REJESTRUJĘ SIĘ

#StandWithUkraine

Kontakt | Contact | Контакт

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości - napisz do nas śmiało! :)


Якщо у вас виникли запитання чи сумніви - звертайтеся до нас! :)


If you have any questions or doubts -
feel free to contact us! :)

04

edupomoc.kontakt@gmail.com